RAY

RAY LI-PO 850MAH/11.1V 3S1P 25C AIRPLANE


Giá : 517,500 VNĐ

RAY LI-PO 1100MAH/11.1V 3S1P 25C AIRPLANE


Giá : 538,200 VNĐ

GOLD RAY LI-PO 2200MAH/11.1V 3S1P 33C AIRPLANE


Giá : 1,097,100 VNĐ